Последние обновления: 2018-03-15 15:00:04

Цитадель > Турниры > Первый чемпионат DAD по шахматам (Баку, 2018-03-05 11:41)

Шахматный Турнир DAD

Организатор: ahajiyev

Система турнира: круговая, лидер: Adıgözəl Hacıyev

 
Rəşad Kazımbəyli
Mətin Hacıyev
Yalçın Novruzov
Vüqar Hacıyev
Ramazan Musayev
Adıgözəl Hacıyev
Elvin Əhmədzadə
Məmməd Tağı Qəniyev
[баллы]
Rəşad Kazımbəyli   2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 12 (14)
Mətin Hacıyev 0 2   2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 8 (14)
Yalçın Novruzov 0 2 0 2   2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 6 (14)
Vüqar Hacıyev 0 2 2 0 0 2   0 2 0 2 0 2 1 1 3 (14)
Ramazan Musayev 0 2 0 2 0 2 2 0   0 2 2 0 2 0 6 (14)
Adıgözəl Hacıyev 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   2 0 2 0 14 (14)
Elvin Əhmədzadə 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2   2 0 6 (14)
Məmməd Tağı Qəniyev 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 0 2   1 (14)