Бонус: - бонус

Aliens
 

Aliens Aliens

бонус: - бонус
Все карты Legend: 3 Uniq: 8 Rare: 19 Common: 27
Бонус: - бонус Зиам
8
5
Зиам
- способность
- бонус

900 фунты
Бонус: - бонус Малмут ★
8
5
Малмут ★
+5 атаки клану
- бонус

фунты
Бонус: - бонус Саала
7
6
Саала
-4 урона, мин. 2
- бонус

900 фунты