Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
 

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 6 Uniq: 23 Rare: 39 Common: 48
Бонус: Бонус Metropolis Морро ★
8
6
Морро ★
Бонус Deviants
Бонус Metropolis

8 500 фунты
Бонус: Бонус Fury Рипли ★
8
6
Рипли ★
Бонус PSI
Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Deviants Базилио ★
7
7
Базилио ★
Бонус Damned
Бонус Deviants

фунты
Бонус: Бонус Alpha Бетани ★
6
8
Бетани ★
Бонус Fury
Бонус Alpha

фунты
Бонус: Бонус Халифат Босодзоку ★
8
6
Босодзоку ★
гнев: Бонус PSI
Бонус Халифат

8 800 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Вэйли ★
8
5
Вэйли ★
Бонус Aliens
Бонус [Da:Hack]

7 000 фунты
Бонус: Бонус SymBio Котопёс ★
7
7
Котопёс ★
Бонус Toyz
Бонус SymBio

30 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Сонар ★
8
5
Сонар ★
Бонус Nemos
Бонус PSI

фунты
Бонус: Бонус Kingpin Брейнтри ★
8
4
Брейнтри ★
Бонус Mafia
Бонус Kingpin

фунты
Бонус: гнев: Бонус Alpha Дон ★
8
5
Дон ★
Бонус Mafia
гнев: Бонус Alpha

фунты
Бонус: Бонус Street Ностромо ★
7
6
Ностромо ★
Бонус Metropolis
Бонус Street

фунты
Бонус: Бонус Mafia Терраформ ★
7
6
Терраформ ★
Бонус Street
Бонус Mafia

фунты
Бонус: Бонус Kingpin psycho_path ★
8
3
psycho_path ★
Бонус PSI
Бонус Kingpin

фунты
Бонус: Бонус Kingpin «Лунатик» ★
7
4
«Лунатик» ★
Бонус Халифат
Бонус Kingpin

600 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Брюс ★
8
3
Брюс ★
Бонус SymBio
Бонус [Da:Hack]

2 100 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вневременный ★
8
3
Вневременный ★
Бонус Saints
Бонус Metropolis

фунты
Бонус: Бонус Metropolis Цезо-1 ★
7
4
Цезо-1 ★
Бонус Micron
Бонус Metropolis

фунты
Бонус: Бонус Aliens Шелл ★
8
3
Шелл ★
Бонус Fury
Бонус Aliens

фунты