Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
 

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 6 Uniq: 23 Rare: 39 Common: 48
Бонус: Бонус Kingpin psycho_path ★
8
3
psycho_path ★
Бонус PSI
Бонус Kingpin

фунты
Бонус: Бонус Deviants «Бозон»
5
1
«Бозон»
Бонус Chasers
Бонус Deviants

16 фунты
Бонус: Бонус Damned «Злючка»
7
4
«Злючка»
Бонус Fury
Бонус Damned

16 фунты
Бонус: Бонус Kingpin «Лунатик» ★
7
4
«Лунатик» ★
Бонус Халифат
Бонус Kingpin

600 фунты
Бонус: Бонус Deviants «Мурка»
6
3
«Мурка»
Бонус Fury
Бонус Deviants

16 фунты
Бонус: Бонус Saints «Пальто»
7
1
«Пальто»
Бонус PSI
Бонус Saints

16 фунты
Бонус: Бонус Халифат «Факир»
8
2
«Факир»
Бонус Micron
Бонус Халифат

16 фунты
Бонус: Бонус Micron «Флешка»
6
4
«Флешка»
Бонус Fury
Бонус Micron

16 фунты
Бонус: Бонус Fury Белладонна
6
2
Белладонна
Бонус Халифат
Бонус Fury

16 фунты
Бонус: Бонус Alpha Бриджесс
7
1
Бриджесс
Бонус PSI
Бонус Alpha

16 фунты
Бонус: Бонус PSI Брэйн
4
7
Брэйн
Бонус [Da:Hack]
Бонус PSI

16 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Брюс ★
8
3
Брюс ★
Бонус SymBio
Бонус [Da:Hack]

2 100 фунты
Бонус: Бонус Халифат Булл
6
2
Булл
Бонус [Da:Hack]
Бонус Халифат

16 фунты
Бонус: Бонус Deviants Бэйтман
7
3
Бэйтман
Бонус Mafia
Бонус Deviants

16 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вертиго
8
2
Вертиго
Бонус Kingpin
Бонус Metropolis

16 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вневременный ★
8
3
Вневременный ★
Бонус Saints
Бонус Metropolis

фунты
Бонус: Бонус Damned ДеМори
7
4
ДеМори
Бонус PSI
Бонус Damned

16 фунты
Бонус: Бонус Circus Джерри
6
5
Джерри
Бонус Deviants
Бонус Circus

16 фунты
Бонус: Бонус Street Джо Пэгги
8
2
Джо Пэгги
Бонус PSI
Бонус Street

16 фунты
Бонус: Бонус Mafia Джо Стогг
7
3
Джо Стогг
Бонус Kingpin
Бонус Mafia

16 фунты
Бонус: Бонус Saints Джулиан
7
3
Джулиан
Бонус Aliens
Бонус Saints

16 фунты
Бонус: Бонус Saints Дименшен
7
3
Дименшен
Бонус Mafia
Бонус Saints

16 фунты
Бонус: Бонус Mafia Динк
7
4
Динк
Бонус [Da:Hack]
Бонус Mafia

16 фунты
Бонус: Бонус Alpha ИИ-1430
8
3
ИИ-1430
Бонус Micron
Бонус Alpha

16 фунты
Бонус: Бонус Street Кассандра
7
4
Кассандра
Бонус Saints
Бонус Street

16 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Корсико
7
4
Корсико
Бонус Alpha
Бонус [Da:Hack]

16 фунты
Бонус: Бонус Micron Магда
6
4
Магда
Бонус SymBio
Бонус Micron

16 фунты
Бонус: Бонус Alpha Мародёр
7
4
Мародёр
Бонус Workers
Бонус Alpha

16 фунты
Бонус: Бонус Saints Марта
7
4
Марта
Бонус Fury
Бонус Saints

16 фунты
Бонус: Бонус PSI Метапси
8
3
Метапси
Бонус Metropolis
Бонус PSI

16 фунты
Бонус: Бонус Street Морлок
5
5
Морлок
Бонус Deviants
Бонус Street

16 фунты
Бонус: Бонус PSI Наум
6
3
Наум
Бонус Circus
Бонус PSI

16 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Нуар
7
2
Нуар
Бонус PSI
Бонус Kingpin

16 фунты
Бонус: Бонус Chasers Оддворд
7
3
Оддворд
Бонус Saints
Бонус Chasers

16 фунты
Бонус: Бонус Damned Паскаль
8
2
Паскаль
Бонус Deviants
Бонус Damned

16 фунты
Бонус: Бонус Aliens Пассит
5
3
Пассит
Бонус Alpha
Бонус Aliens

0 фунты
Бонус: Бонус Micron Релаксатор
8
3
Релаксатор
Бонус Circus
Бонус Micron

16 фунты
Бонус: Бонус Street Серкис
6
4
Серкис
Бонус Circus
Бонус Street

16 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Сигма-86
8
3
Сигма-86
Бонус Damned
Бонус Metropolis

16 фунты
Бонус: Бонус Chasers Скорупко
7
4
Скорупко
Бонус Alpha
Бонус Chasers

16 фунты
Бонус: Бонус Micron Сэмми
8
1
Сэмми
Бонус Saints
Бонус Micron

16 фунты
Бонус: Бонус Street Филипп
4
4
Филипп
Бонус Kingpin
Бонус Street

16 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Фурфур
7
4
Фурфур
Бонус Aliens
Бонус Kingpin

16 фунты
Бонус: Бонус Workers Хаммер
8
3
Хаммер
Бонус SymBio
Бонус Workers

16 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Цезо-1 ★
7
4
Цезо-1 ★
Бонус Micron
Бонус Metropolis

фунты
Бонус: Бонус Халифат Чарли
8
2
Чарли
Бонус Chasers
Бонус Халифат

16 фунты
Бонус: Бонус Aliens Шелл ★
8
3
Шелл ★
Бонус Fury
Бонус Aliens

фунты
Бонус: Бонус Alpha Эмиш
6
5
Эмиш
Бонус Saints
Бонус Alpha

16 фунты