Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
 

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 6 Uniq: 23 Rare: 39 Common: 48
Бонус: Бонус Toyz Extra-9
8
6
Extra-9
Бонус Metropolis
Бонус Toyz

900 фунты
Бонус: Бонус Saints Антуан
8
6
Антуан
Бонус Circus
Бонус Saints

900 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Морро ★
8
6
Морро ★
Бонус Deviants
Бонус Metropolis

8 500 фунты
Бонус: Бонус PSI Оливер
8
7
Оливер
Бонус Street
Бонус PSI

900 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Ребекка
8
6
Ребекка
Бонус SymBio
Бонус Kingpin

900 фунты
Бонус: Бонус Fury Рипли ★
8
6
Рипли ★
Бонус PSI
Бонус Fury

фунты