Бонус: +1 жизнь НБ

Nemos
 

Nemos Nemos

бонус: +1 жизнь нб
Все карты Legend: 2 Uniq: 7 Rare: 14 Common: 15
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Аквитара
8
3
Аквитара
3 яда, мин. 2
эхо: +1 жизнь НБ

440 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Вальгард
7
7
Вальгард
крах: +2 эн
эхо: +1 жизнь НБ

220 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Кристина
3
6
Кристина
-6 силы, мин. 2
эхо: +1 жизнь НБ

220 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Ктулху
8
3
Ктулху
+2 жзн за урон
эхо: +1 жизнь НБ

220 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Нурайна
8
5
Нурайна
гнев: атака за жзн 1
эхо: +1 жизнь НБ

660 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Ринго
7
6
Ринго
+8 атаки
эхо: +1 жизнь НБ

220 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Фербад
8
3
Фербад
-2 жизни; +2 эн
эхо: +1 жизнь НБ

220 фунты