Бонус: +2 жизни НБ

PSI
 

PSI PSI

бонус: +2 жизни нб
Все карты Legend: 2 Uniq: 8 Rare: 18 Common: 24
Бонус: +2 жизни НБ Абсорбо
7
1
Абсорбо
эхо: -3 жзн, мин. 1
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Елена
5
7
Елена
гнев: +2 силы НБ
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Зверева
5
6
Зверева
-13 атаки, мин. 4
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Ларс ★
8
3
Ларс ★
благо 2
+2 жизни НБ

фунты
Бонус: +2 жизни НБ Месмерайз ★
7
4
Месмерайз ★
+2 силы
+2 жизни НБ

фунты
Бонус: +2 жизни НБ Морган
6
5
Морган
+10 атаки
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Омбро
7
6
Омбро
крах: -1 эн НБ
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Радио
7
1
Радио
-3 жизни; +3 эн НБ
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Родион
7
5
Родион
2 яда, мин. 1
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Рокот
7
1
Рокот
+5 жизни
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Силуэт
7
3
Силуэт
+1 эн за урон
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Соединитель
8
2
Соединитель
-3 силы, мин. 5
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Спенсер
8
3
Спенсер
гнев: +3 силы НБ
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Титанов
8
2
Титанов
эхо: +2 эн
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Фил
7
5
Фил
крах: +2 эн
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Шен Гу ★
7
3
Шен Гу ★
-3 урона, мин. 1
+2 жизни НБ

фунты
Бонус: +2 жизни НБ Эдгар
8
2
Эдгар
-3 жизни
+2 жизни НБ

60 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Эриния
6
6
Эриния
- бонус
+2 жизни НБ

60 фунты