Бонус: -3 силы, мин. 6

SymBio
 

SymBio SymBio

бонус: -3 силы, мин. 6
Все карты Legend: 1 Uniq: 6 Rare: 10 Common: 14
Бонус: -3 силы, мин. 6 Андрэ
7
2
Андрэ
благо 2
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Гарт
7
3
Гарт
+1 жизни
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Гасс
6
6
Гасс
- бонус
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Джеймс
7
1
Джеймс
гнев: эхо: +3 жизни
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Карам-бас
7
2
Карам-бас
крах: -2 жзн, мин.1
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Коламби
7
4
Коламби
+1 силы
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Крумм
8
3
Крумм
благо 1
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Купидон
8
3
Купидон
+3 атаки
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Меказики
8
3
Меказики
-1 урона, мин. 1
-3 силы, мин. 6

32 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Ронни
7
5
Ронни
-1 жизни; +1 эн
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Сварог
6
4
Сварог
+2 энергии
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Цефас
6
1
Цефас
+4 жизни
-3 силы, мин. 6

64 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Шампанелла
8
5
Шампанелла
гнев: +2016 атаки соп.
-3 силы, мин. 6

16 фунты
Бонус: -3 силы, мин. 6 Шейк
5
8
Шейк
+1 жзн соп.
-3 силы, мин. 6

64 фунты