Бонус: - бонус

Aliens
  1 2 3 4 5

Aliens Aliens

бонус: - бонус
Все карты Legend: 10 Uniq: 16 Rare: 17 Common: 26
Бонус: - бонус Малмут ★
8
5
Малмут ★
● ● ● ● ●
Способность: +2 урона +2 урона
Бонус: - бонус - бонус

17 900 фунты
Бонус: - бонус Малмут ★
8
5
Малмут ★
● ● ● ● ●
Способность: +2 урона +2 урона
Бонус: - бонус - бонус

17 900 фунты
Бонус: - бонус Чизфе ★
2
6
Чизфе ★
● ●
Способность: гнев: -5 силы, мин. 2 гнев: -5 силы, мин. 2
Бонус: - бонус - бонус

5 000 фунты
Бонус: - бонус Чизфе ★
2
6
Чизфе ★
● ●
Способность: гнев: -5 силы, мин. 2 гнев: -5 силы, мин. 2
Бонус: - бонус - бонус

5 000 фунты
Бонус: - бонус Мимозай ★
6
4
Мимозай ★
● ● ●
Способность: -3 урона, мин. 1 -3 урона, мин. 1
Бонус: - бонус - бонус

999 999 фунты
Бонус: - бонус Мимозай ★
6
4
Мимозай ★
● ● ●
Способность: -3 урона, мин. 1 -3 урона, мин. 1
Бонус: - бонус - бонус

999 999 фунты
Бонус: - бонус Аари ★
4
8
Аари ★
● ● ● ● ●
Способность: +3 жизни +3 жизни
Бонус: - бонус - бонус

210 000 фунты
Бонус: - бонус Аари ★
4
8
Аари ★
● ● ● ● ●
Способность: +3 жизни +3 жизни
Бонус: - бонус - бонус

210 000 фунты
Бонус: - бонус «Стэнли» ★
7
3
«Стэнли» ★
● ●
Способность: гнев: +4 силы НБ гнев: +4 силы НБ
Бонус: - бонус - бонус

11 111 фунты
Бонус: - бонус «Стэнли» ★
7
3
«Стэнли» ★
● ●
Способность: гнев: +4 силы НБ гнев: +4 силы НБ
Бонус: - бонус - бонус

11 111 фунты
Бонус: - бонус Звёздочка ★
8
3
Звёздочка ★
● ● ●
Способность: гнев: -5 энергии гнев: -5 энергии
Бонус: - бонус - бонус

3 000 000 фунты
Бонус: - бонус Звёздочка ★
8
3
Звёздочка ★
● ● ●
Способность: гнев: -5 энергии гнев: -5 энергии
Бонус: - бонус - бонус

3 000 000 фунты
Бонус: - бонус Хрусталик ★
6
5
Хрусталик ★
● ● ● ●
Способность: +3 энергии +3 энергии
Бонус: - бонус - бонус

9 490 фунты
Бонус: - бонус Хрусталик ★
6
5
Хрусталик ★
● ● ● ●
Способность: +3 энергии +3 энергии
Бонус: - бонус - бонус

9 490 фунты