Бонус: - бонус

Aliens
  1 2 3 4 5

Aliens Aliens

бонус: - бонус
Все карты Legend: 10 Uniq: 16 Rare: 17 Common: 26
Бонус: - бонус Зиам
8
5
Зиам
● ● ● ● ●
Способность: - способность - способность
Бонус: - бонус - бонус

67 517 фунты
Бонус: - бонус Чак
8
8
Чак
● ●
Способность: +4 урона +4 урона
Бонус: - бонус - бонус

514 800 фунты
Бонус: - бонус Лорд Х
7
4
Лорд Х
● ●
Способность: +7 атаки клану +7 атаки клану
Бонус: - бонус - бонус

75 467 фунты