Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
  1 2 3 4 5

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 5 Uniq: 47 Rare: 31 Common: 33
Бонус: Бонус Alpha Бетани ★
6
8
Бетани ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

175 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Лучезарный
6
8
Лучезарный
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

9 999 фунты
Бонус: Бонус Chasers Бакте-Пси
8
3
Бакте-Пси
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

43 334 фунты
Бонус: Бонус Chasers Директор
7
7
Директор
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

4 999 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Морро ★
8
6
Морро ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

2 500 000 фунты
Бонус: Бонус Mafia Парвиз
8
3
Парвиз
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 372 фунты
Бонус: Бонус Chasers Клоки
7
6
Клоки
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 683 фунты
Бонус: Бонус Aliens Шакке
8
5
Шакке
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers НБ Бонус Chasers НБ
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

3 999 фунты
Бонус: Бонус Mafia Отдел#7
7
6
Отдел#7
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат НБ Бонус Халифат НБ
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 574 фунты
Бонус: Бонус Saints Антуан
8
6
Антуан
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

5 281 фунты
Бонус: Бонус Damned Слэерель
8
3
Слэерель
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 200 фунты
Бонус: Бонус Mafia «Парамнезо»
6
6
«Парамнезо»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 440 фунты
Бонус: Бонус Халифат «Террор»
7
7
«Террор»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

55 000 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Ребекка
8
6
Ребекка
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

5 499 фунты
Бонус: Бонус Deviants Базилио ★
7
7
Базилио ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

90 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Оливер
8
7
Оливер
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

68 888 фунты
Бонус: Бонус Mafia Разделитель
7
6
Разделитель
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 100 фунты
Бонус: Бонус Fury Рипли ★
8
6
Рипли ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

287 100 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вирт
8
5
Вирт
● ● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

5 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Цезо-8
8
4
Цезо-8
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

3 430 фунты
Бонус: Бонус Street Джо Тукк
8
4
Джо Тукк
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 546 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Повилика
8
6
Повилика
● ● ● ● ●
Способность: гнев: Бонус Deviants гнев: Бонус Deviants
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

4 950 фунты
Бонус: Бонус Fury Протект
7
5
Протект
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 000 фунты
Бонус: Бонус Toyz Extra-9
8
6
Extra-9
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Toyz Бонус Toyz

5 148 фунты
Бонус: Бонус Fury Бада
6
7
Бада
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 200 фунты
Бонус: Бонус Nemos Пако
7
7
Пако
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Nemos Бонус Nemos

2 000 фунты
Бонус: Бонус Saints Дименшен
7
3
Дименшен
● ● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 200 фунты
Бонус: Бонус Mafia Мортимер
8
4
Мортимер
● ● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

2 880 фунты
Бонус: Бонус Damned Соня
6
6
Соня
● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 200 фунты
Бонус: Бонус Street Ностромо ★
7
6
Ностромо ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Street Бонус Street

11 111 фунты
Бонус: Бонус Circus Серпико
6
7
Серпико
● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Circus Бонус Circus

1 750 фунты
Бонус: Бонус Deviants Бэйтман
7
3
Бэйтман
● ● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

1 200 фунты
Бонус: Бонус Халифат Кхалла
8
5
Кхалла
● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

9 999 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] «Вирус»
7
5
«Вирус»
● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]

1 300 фунты
Бонус: Бонус Damned Крамер
8
5
Крамер
● ● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

5 346 фунты
Бонус: Бонус Chasers Фетти
8
4
Фетти
● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

2 600 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Сигма-86
8
3
Сигма-86
● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

999 фунты
Бонус: Бонус Chasers Алейо
7
6
Алейо
● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 584 фунты
Бонус: Бонус PSI Метапси
8
3
Метапси
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

1 200 фунты
Бонус: Бонус Deviants Кабуки
8
5
Кабуки
● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

4 950 фунты
Бонус: Бонус Damned Суарез
6
6
Суарез
● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 300 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Даг
7
7
Даг
● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

9 000 фунты
Бонус: Бонус Fury Эвилина
8
4
Эвилина
● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 980 фунты
Бонус: Бонус Alpha Картуни
7
6
Картуни
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

1 200 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Икс-Икс-Икс
7
5
Икс-Икс-Икс
● ● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

1 300 фунты
Бонус: Бонус Халифат Босодзоку ★
8
6
Босодзоку ★
● ● ● ●
Способность: гнев: Бонус PSI гнев: Бонус PSI
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

7 777 фунты
Бонус: Бонус Saints Бун
8
3
Бун
● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 100 фунты
Бонус: Бонус Mafia Динк
7
4
Динк
● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

2 222 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Вэйли ★
8
5
Вэйли ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]

500 000 фунты
Бонус: гнев: Бонус Toyz Жадина
6
6
Жадина
● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: гнев: Бонус Toyz гнев: Бонус Toyz

2 880 фунты
Бонус: Бонус Халифат Сансар
8
4
Сансар
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

5 000 фунты
Бонус: гнев: Бонус Alpha Дон ★
8
5
Дон ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: гнев: Бонус Alpha гнев: Бонус Alpha

850 000 фунты
Бонус: Бонус Damned ФеООН
8
5
ФеООН
● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

7 000 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] «bersserk»
7
5
«bersserk»
● ● ● ●
Способность: Бонус Toyz Бонус Toyz
Бонус: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]

5 555 фунты
Бонус: Бонус PSI Сонар ★
8
5
Сонар ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Nemos Бонус Nemos
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

700 000 фунты
Бонус: Бонус Enigma Хулуд
8
5
Хулуд
● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Enigma Бонус Enigma

199 999 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Лола
8
5
Лола
● ● ● ●
Способность: Бонус Workers Бонус Workers
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

4 000 фунты
Бонус: Бонус SymBio Котопес ★
7
7
Котопес ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Toyz Бонус Toyz
Бонус: Бонус SymBio Бонус SymBio

3 050 000 фунты
Бонус: Бонус Workers Хаммер
8
3
Хаммер
● ● ● ●
Способность: Бонус SymBio Бонус SymBio
Бонус: Бонус Workers Бонус Workers

1 200 фунты
Бонус: Бонус Circus Джерри
6
5
Джерри
● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Circus Бонус Circus

1 250 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Цезо-1 ★
7
3
Цезо-1 ★
● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

11 111 фунты
Бонус: Бонус Fury Линделл
7
5
Линделл
● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

4 599 фунты
Бонус: Бонус PSI Брэйн
4
7
Брэйн
● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

1 485 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Нуар
7
2
Нуар
● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

900 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Фурфур
7
4
Фурфур
● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

2 277 фунты
Бонус: Бонус Saints Марта
7
4
Марта
● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 333 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вневременный ★
8
3
Вневременный ★
● ● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

220 000 фунты
Бонус: Бонус Street Морлок
5
5
Морлок
● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 000 фунты
Бонус: Бонус Aliens Шизари
7
5
Шизари
● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

5 000 фунты
Бонус: Бонус Fury Молли
6
6
Молли
● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

7 500 фунты
Бонус: Бонус Saints «Пальто»
7
1
«Пальто»
● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 200 фунты
Бонус: Бонус Micron «Флешка»
6
4
«Флешка»
● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Micron Бонус Micron

1 500 фунты
Бонус: Бонус Халифат «Факир»
8
2
«Факир»
● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

1 000 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Брюс ★
8
3
Брюс ★
● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]

55 000 фунты
Бонус: Бонус Chasers Скорупко
7
4
Скорупко
● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 920 фунты
Бонус: Бонус PSI Хассан
7
5
Хассан
● ● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

5 000 фунты
Бонус: Бонус Street Сити-Мэн
7
5
Сити-Мэн
● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 200 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Брейнтри ★
8
4
Брейнтри ★
● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

420 000 фунты
Бонус: Бонус Mafia Джо Стогг
7
3
Джо Стогг
● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 000 фунты
Бонус: Бонус Saints Джулиан
7
3
Джулиан
● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 188 фунты
Бонус: Бонус Alpha Бенсоны
7
4
Бенсоны
● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

5 044 фунты
Бонус: Бонус Халифат Чарли
8
2
Чарли
● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

1 386 фунты
Бонус: Бонус Toyz Гектор
7
5
Гектор
● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Toyz Бонус Toyz

5 555 фунты
Бонус: Бонус Mafia Полоскун
8
3
Полоскун
● ● ●
Способность: Бонус Toyz Бонус Toyz
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

5 000 фунты
Бонус: Бонус Damned Скорбящая
7
5
Скорбящая
● ● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 900 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Баг
7
5
Баг
● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

8 820 фунты
Бонус: Бонус Street Кассандра
7
4
Кассандра
● ● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 485 фунты
Бонус: Бонус Street Зейн
8
4
Зейн
● ● ●
Способность: Бонус Workers Бонус Workers
Бонус: Бонус Street Бонус Street

7 000 фунты
Бонус: Бонус Enigma Крэппи
7
5
Крэппи
● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Enigma Бонус Enigma

фунты
Бонус: Бонус Street Филипп
4
4
Филипп
● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 200 фунты
Бонус: Бонус Халифат Булл
6
2
Булл
● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

1 000 фунты
Бонус: Бонус Damned Паскаль
8
2
Паскаль
● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

5 000 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Корсико
7
4
Корсико
● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

5 000 фунты
Бонус: Бонус Alpha Бриджесс
7
1
Бриджесс
● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

891 фунты
Бонус: Бонус Deviants «Бозон»
5
1
«Бозон»
● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

1 400 фунты
Бонус: Бонус Damned ДеМори
7
4
ДеМори
● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

6 262 фунты
Бонус: Бонус Street Серкис
6
4
Серкис
● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 100 фунты
Бонус: Бонус Fury Белладонна
6
2
Белладонна
● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 300 фунты
Бонус: Бонус Micron Релаксатор
8
3
Релаксатор
● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Micron Бонус Micron

8 081 фунты
Бонус: Бонус Kingpin «Лунатик» ★
7
3
«Лунатик» ★
● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

88 000 фунты
Бонус: Бонус Damned «Злючка»
7
4
«Злючка»
● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

3 999 фунты
Бонус: Бонус Aliens Пассит
5
3
Пассит
● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

800 фунты
Бонус: Бонус Alpha Пенни
8
4
Пенни
● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

69 300 фунты
Бонус: Бонус Alpha Эмиш
6
5
Эмиш
● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

5 766 фунты
Бонус: Бонус Mafia Терраформ ★
7
5
Терраформ ★
● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

10 000 фунты
Бонус: Бонус Deviants «Мурка»
6
3
«Мурка»
● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

1 000 фунты
Бонус: Бонус Street Джо Пэгги
8
2
Джо Пэгги
● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Street Бонус Street

500 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вертиго
8
2
Вертиго
● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

7 000 фунты
Бонус: Бонус Micron Сэмми
8
1
Сэмми
● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Micron Бонус Micron

5 915 фунты
Бонус: Бонус Alpha Мародёр
7
2
Мародёр
● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

1 300 фунты
Бонус: Бонус Chasers Оддворд
7
3
Оддворд
● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 250 фунты
Бонус: Бонус Alpha ИИ-1430
8
3
ИИ-1430
● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

фунты
Бонус: Бонус Aliens Шелл ★
8
3
Шелл ★
● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

257 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Наум
6
3
Наум
● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

1 188 фунты
Бонус: Бонус Kingpin psycho_path ★
8
3
psycho_path ★
● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

600 000 фунты
Бонус: Бонус Micron Магда
6
4
Магда
● ●
Способность: Бонус SymBio Бонус SymBio
Бонус: Бонус Micron Бонус Micron

1 750 фунты