Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
  1 2 3 4 5

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 5 Uniq: 47 Rare: 31 Common: 33
Бонус: Бонус Alpha Бетани ★
6
8
Бетани ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

549 999 фунты
Бонус: Бонус Alpha Бетани ★
6
8
Бетани ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

549 999 фунты
Бонус: Бонус PSI Лучезарный
6
8
Лучезарный
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

4 999 фунты
Бонус: Бонус PSI Лучезарный
6
8
Лучезарный
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

4 999 фунты
Бонус: Бонус Chasers Бакте-Пси
8
3
Бакте-Пси
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 200 фунты
Бонус: Бонус Chasers Бакте-Пси
8
3
Бакте-Пси
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 200 фунты
Бонус: Бонус Chasers Директор
7
7
Директор
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

5 222 фунты
Бонус: Бонус Chasers Директор
7
7
Директор
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

5 222 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Морро ★
8
6
Морро ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

3 200 000 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Морро ★
8
6
Морро ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

3 200 000 фунты
Бонус: Бонус Mafia Парвиз
8
3
Парвиз
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 000 фунты
Бонус: Бонус Mafia Парвиз
8
3
Парвиз
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 000 фунты
Бонус: Бонус Chasers Клоки
7
6
Клоки
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 100 фунты
Бонус: Бонус Chasers Клоки
7
6
Клоки
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 100 фунты
Бонус: Бонус Aliens Шакке
8
5
Шакке
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers НБ Бонус Chasers НБ
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

4 777 фунты
Бонус: Бонус Aliens Шакке
8
5
Шакке
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers НБ Бонус Chasers НБ
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

4 777 фунты
Бонус: Бонус Mafia Отдел#7
7
6
Отдел#7
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат НБ Бонус Халифат НБ
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 200 фунты
Бонус: Бонус Mafia Отдел#7
7
6
Отдел#7
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат НБ Бонус Халифат НБ
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 200 фунты
Бонус: Бонус Saints Антуан
8
6
Антуан
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

4 300 фунты
Бонус: Бонус Saints Антуан
8
6
Антуан
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

4 300 фунты
Бонус: Бонус Damned Слэерель
8
3
Слэерель
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 000 фунты
Бонус: Бонус Damned Слэерель
8
3
Слэерель
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 000 фунты
Бонус: Бонус Mafia «Парамнезо»
6
6
«Парамнезо»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

фунты
Бонус: Бонус Mafia «Парамнезо»
6
6
«Парамнезо»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

фунты
Бонус: Бонус Халифат «Террор»
7
7
«Террор»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

48 999 фунты
Бонус: Бонус Халифат «Террор»
7
7
«Террор»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

48 999 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Ребекка
8
6
Ребекка
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

4 300 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Ребекка
8
6
Ребекка
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

4 300 фунты
Бонус: Бонус Deviants Базилио ★
7
7
Базилио ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

330 000 фунты
Бонус: Бонус Deviants Базилио ★
7
7
Базилио ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

330 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Оливер
8
7
Оливер
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

89 500 фунты
Бонус: Бонус PSI Оливер
8
7
Оливер
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

89 500 фунты
Бонус: Бонус Mafia Разделитель
7
6
Разделитель ?
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

фунты
Бонус: Бонус Mafia Разделитель
7
6
Разделитель ?
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

фунты
Бонус: Бонус Fury Рипли ★
8
6
Рипли ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Fury Рипли ★
8
6
Рипли ★
● ● ● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вирт
8
5
Вирт
● ● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

фунты
Бонус: Бонус Metropolis Вирт
8
5
Вирт
● ● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

фунты
Бонус: Бонус PSI Цезо-8
8
4
Цезо-8
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

фунты
Бонус: Бонус PSI Цезо-8
8
4
Цезо-8
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

фунты
Бонус: Бонус Street Джо Тукк
8
4
Джо Тукк
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Street Бонус Street

фунты
Бонус: Бонус Street Джо Тукк
8
4
Джо Тукк
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Street Бонус Street

фунты
Бонус: Бонус Kingpin Повилика
8
6
Повилика
● ● ● ● ●
Способность: гнев: Бонус Deviants гнев: Бонус Deviants
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

фунты
Бонус: Бонус Kingpin Повилика
8
6
Повилика
● ● ● ● ●
Способность: гнев: Бонус Deviants гнев: Бонус Deviants
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

фунты
Бонус: Бонус Fury Протект
7
5
Протект
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Fury Протект
7
5
Протект
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Toyz Extra-9
8
6
Extra-9
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Toyz Бонус Toyz

фунты
Бонус: Бонус Toyz Extra-9
8
6
Extra-9
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Toyz Бонус Toyz

фунты
Бонус: Бонус Fury Бада
6
7
Бада ?
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Fury Бада
6
7
Бада ?
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

фунты
Бонус: Бонус Nemos Пако
7
7
Пако
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Nemos Бонус Nemos

фунты
Бонус: Бонус Nemos Пако
7
7
Пако
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Nemos Бонус Nemos

фунты