Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
  1 2 3 4 5

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 5 Uniq: 47 Rare: 31 Common: 33
Бонус: Бонус Mafia Парвиз
8
3
Парвиз
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 372 фунты
Бонус: Бонус Chasers Клоки
7
6
Клоки
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 683 фунты
Бонус: Бонус Damned Слэерель
8
3
Слэерель
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 200 фунты
Бонус: Бонус Mafia «Парамнезо»
6
6
«Парамнезо»
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 440 фунты
Бонус: Бонус Mafia Разделитель
7
6
Разделитель
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 100 фунты
Бонус: Бонус Street Джо Тукк
8
4
Джо Тукк
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 546 фунты
Бонус: Бонус Fury Протект
7
5
Протект
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 000 фунты
Бонус: Бонус Fury Бада
6
7
Бада
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 200 фунты
Бонус: Бонус Saints Дименшен
7
3
Дименшен
● ● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 200 фунты
Бонус: Бонус Damned Соня
6
6
Соня
● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 200 фунты
Бонус: Бонус Deviants Бэйтман
7
3
Бэйтман
● ● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

1 200 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] «Вирус»
7
5
«Вирус»
● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]

1 300 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Сигма-86
8
3
Сигма-86
● ● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

999 фунты
Бонус: Бонус PSI Метапси
8
3
Метапси
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

1 200 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Икс-Икс-Икс
7
5
Икс-Икс-Икс
● ● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

1 300 фунты
Бонус: Бонус Mafia Динк
7
4
Динк
● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

2 222 фунты
Бонус: Бонус Workers Хаммер
8
3
Хаммер
● ● ● ●
Способность: Бонус SymBio Бонус SymBio
Бонус: Бонус Workers Бонус Workers

1 200 фунты
Бонус: Бонус Metropolis Цезо-1 ★
7
3
Цезо-1 ★
● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Metropolis Бонус Metropolis

11 111 фунты
Бонус: Бонус PSI Брэйн
4
7
Брэйн
● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

1 485 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Нуар
7
2
Нуар
● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

900 фунты
Бонус: Бонус Street Морлок
5
5
Морлок
● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 000 фунты
Бонус: Бонус Saints «Пальто»
7
1
«Пальто»
● ● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 200 фунты
Бонус: Бонус Micron «Флешка»
6
4
«Флешка»
● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Micron Бонус Micron

1 500 фунты
Бонус: Бонус Mafia Джо Стогг
7
3
Джо Стогг
● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 000 фунты
Бонус: Бонус Халифат Чарли
8
2
Чарли
● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

1 386 фунты
Бонус: Бонус Street Кассандра
7
4
Кассандра
● ● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 485 фунты
Бонус: Бонус Street Филипп
4
4
Филипп
● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 200 фунты
Бонус: Бонус Халифат Булл
6
2
Булл
● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

1 000 фунты
Бонус: Бонус Deviants «Бозон»
5
1
«Бозон»
● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

1 400 фунты
Бонус: Бонус Fury Белладонна
6
2
Белладонна
● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 300 фунты
Бонус: Бонус Aliens Пассит
5
3
Пассит
● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Aliens Бонус Aliens

800 фунты
Бонус: Бонус Deviants «Мурка»
6
3
«Мурка»
● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Deviants Бонус Deviants

1 000 фунты
Бонус: Бонус PSI Наум
6
3
Наум
● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

1 188 фунты