Бонус / Способка: бонус другого клана

C.O.R.R.
  1 2 3 4 5

C.O.R.R. C.O.R.R.

бонус / способка: бонус другого клана
Все карты Legend: 5 Uniq: 47 Rare: 31 Common: 33
Бонус: Бонус Chasers Бакте-Пси
8
3
Бакте-Пси
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

43 334 фунты
Бонус: Бонус Mafia Отдел#7
7
6
Отдел#7
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Халифат НБ Бонус Халифат НБ
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

1 574 фунты
Бонус: Бонус PSI Цезо-8
8
4
Цезо-8
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус PSI Бонус PSI

3 430 фунты
Бонус: Бонус Nemos Пако
7
7
Пако
● ● ● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Nemos Бонус Nemos

2 000 фунты
Бонус: Бонус Mafia Мортимер
8
4
Мортимер
● ● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус Mafia Бонус Mafia

2 880 фунты
Бонус: Бонус Street Ностромо ★
7
6
Ностромо ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Street Бонус Street

11 111 фунты
Бонус: Бонус Circus Серпико
6
7
Серпико
● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Circus Бонус Circus

1 750 фунты
Бонус: Бонус Chasers Фетти
8
4
Фетти
● ● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

2 600 фунты
Бонус: Бонус Chasers Алейо
7
6
Алейо
● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 584 фунты
Бонус: Бонус Damned Суарез
6
6
Суарез
● ● ● ●
Способность: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]
Бонус: Бонус Damned Бонус Damned

1 300 фунты
Бонус: Бонус Fury Эвилина
8
4
Эвилина
● ● ● ●
Способность: Бонус Street Бонус Street
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

1 980 фунты
Бонус: Бонус Alpha Картуни
7
6
Картуни
● ● ● ●
Способность: Бонус Metropolis Бонус Metropolis
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

1 200 фунты
Бонус: Бонус Saints Бун
8
3
Бун
● ● ● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 100 фунты
Бонус: гнев: Бонус Toyz Жадина
6
6
Жадина
● ● ● ●
Способность: Бонус Chasers Бонус Chasers
Бонус: гнев: Бонус Toyz гнев: Бонус Toyz

2 880 фунты
Бонус: гнев: Бонус Alpha Дон ★
8
5
Дон ★
● ● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: гнев: Бонус Alpha гнев: Бонус Alpha

850 000 фунты
Бонус: Бонус Circus Джерри
6
5
Джерри
● ● ●
Способность: Бонус Deviants Бонус Deviants
Бонус: Бонус Circus Бонус Circus

1 250 фунты
Бонус: Бонус Kingpin Фурфур
7
4
Фурфур
● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

2 277 фунты
Бонус: Бонус Saints Марта
7
4
Марта
● ● ●
Способность: Бонус Fury Бонус Fury
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 333 фунты
Бонус: Бонус Fury Молли
6
6
Молли
● ● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Fury Бонус Fury

7 500 фунты
Бонус: Бонус Халифат «Факир»
8
2
«Факир»
● ● ●
Способность: Бонус Micron Бонус Micron
Бонус: Бонус Халифат Бонус Халифат

1 000 фунты
Бонус: Бонус [Da:Hack] Брюс ★
8
3
Брюс ★
● ● ●
Способность: Бонус Kingpin Бонус Kingpin
Бонус: Бонус [Da:Hack] Бонус [Da:Hack]

55 000 фунты
Бонус: Бонус Chasers Скорупко
7
4
Скорупко
● ● ●
Способность: Бонус Alpha Бонус Alpha
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 920 фунты
Бонус: Бонус Street Сити-Мэн
7
5
Сити-Мэн
● ● ●
Способность: Бонус Damned Бонус Damned
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 200 фунты
Бонус: Бонус Saints Джулиан
7
3
Джулиан
● ● ●
Способность: Бонус Aliens Бонус Aliens
Бонус: Бонус Saints Бонус Saints

1 188 фунты
Бонус: Бонус Alpha Бриджесс
7
1
Бриджесс
● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

891 фунты
Бонус: Бонус Street Серкис
6
4
Серкис
● ●
Способность: Бонус Circus Бонус Circus
Бонус: Бонус Street Бонус Street

1 100 фунты
Бонус: Бонус Kingpin «Лунатик» ★
7
3
«Лунатик» ★
● ●
Способность: Бонус Халифат Бонус Халифат
Бонус: Бонус Kingpin Бонус Kingpin

88 000 фунты
Бонус: Бонус Street Джо Пэгги
8
2
Джо Пэгги
● ●
Способность: Бонус PSI Бонус PSI
Бонус: Бонус Street Бонус Street

500 фунты
Бонус: Бонус Alpha Мародёр
7
2
Мародёр
● ●
Способность: Бонус Mafia Бонус Mafia
Бонус: Бонус Alpha Бонус Alpha

1 300 фунты
Бонус: Бонус Chasers Оддворд
7
3
Оддворд
● ●
Способность: Бонус Saints Бонус Saints
Бонус: Бонус Chasers Бонус Chasers

1 250 фунты
Бонус: Бонус Micron Магда
6
4
Магда
● ●
Способность: Бонус SymBio Бонус SymBio
Бонус: Бонус Micron Бонус Micron

1 750 фунты