Бонус: +1 жизнь НБ

Nemos
  1 2 3 4 5

Nemos Nemos

бонус: +1 жизнь нб
Все карты Legend: 10 Uniq: 12 Rare: 11 Common: 20
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Лорелея
8
6
Лорелея
● ● ● ● ●
Способность: +1 силы клану +1 силы клану
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

400 000 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Ктулху
8
3
Ктулху
● ● ● ●
Способность: +2 жизни за урон +2 жизни за урон
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

75 555 фунты