Бонус: +1 жизнь НБ

Nemos
  1 2 3 4 5

Nemos Nemos

бонус: +1 жизнь нб
Все карты Legend: 10 Uniq: 12 Rare: 11 Common: 20
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Вальгард
7
7
Вальгард
● ● ● ● ●
Способность: крах: +2 эн крах: +2 эн
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

9 000 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Мисс Пэлтон
8
5
Мисс Пэлтон
● ● ● ● ●
Способность: -4 урона, мин. 2 НБ -4 урона, мин. 2 НБ
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

8 340 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Фербад
8
3
Фербад
● ● ● ●
Способность: порча 2 порча 2
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

7 761 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Йостен
7
4
Йостен
● ● ● ●
Способность: +1 эн за урон НБ +1 эн за урон НБ
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

10 673 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Ринго
7
6
Ринго
● ● ● ●
Способность: +9 атаки +9 атаки
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

20 000 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Весёлый Хома
7
4
Весёлый Хома
● ● ●
Способность: +2 силы +2 силы
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

5 555 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Уми ★
8
2
Уми ★
● ● ●
Способность: -3 урона, мин. 1 НБ -3 урона, мин. 1 НБ
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

2 840 000 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Сабина
8
4
Сабина
● ● ●
Способность: - бонус - бонус
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

5 761 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Жан-Поль
7
1
Жан-Поль
● ●
Способность: эхо: +1 эн НБ эхо: +1 эн НБ
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

7 000 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Блот ★
7
4
Блот ★
● ●
Способность: - способность - способность
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

2 000 000 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Бриттани
8
3
Бриттани
● ●
Способность: благо 1 благо 1
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

8 624 фунты
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ Плазможвачка
8
1
Плазможвачка
● ●
Способность: нет способности нет способности
Бонус: эхо: +1 жизнь НБ эхо: +1 жизнь НБ

100 000 фунты