Бонус: +2 жизни НБ

PSI
  1 2 3 4 5

PSI PSI

бонус: +2 жизни нб
Все карты Legend: 3 Uniq: 15 Rare: 14 Common: 19
Бонус: +2 жизни НБ Сквоттер
8
5
Сквоттер
● ● ● ● ●
Способность: - способность - способность
Бонус: +2 жизни НБ +2 жизни НБ

79 555 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Мэт
8
3
Мэт
● ● ● ●
Способность: +2 жизни за урон +2 жизни за урон
Бонус: +2 жизни НБ +2 жизни НБ

78 408 фунты
Бонус: +2 жизни НБ Шен Гу ★
7
3
Шен Гу ★
● ●
Способность: -3 урона, мин. 1 -3 урона, мин. 1
Бонус: +2 жизни НБ +2 жизни НБ

1 799 000 фунты