Замок Паладинов

З. Паладинов
 

З. Паладинов

Замок Паладинов
все 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Монах
Монах
124 / 124
 Lvl 4 
  Атака Света 12 Защита от Колдовства 5 Защита от Света 4 Защита от Хаоса 6 Концентрация 5